SPA konferens i Stockholm 25 juni, 2015 4 maj, 2022 admin

När man skall hålla en kick-off är det viktigt att ha en sak klar för sig. Det skall vara någonting som verkligen tänder gnistan i hela verksamheten! Även om man kan tycka att det är en ganska kortsiktig och onödig kostnad att bjuda in till en bombastisk kick-off, är det också någonting som kan vara värt pengarna. Inte nog med att man får ha roligt tillsammans med sina medarbetare, man får också en möjlighet att bygga relationer inom gruppen och skapa den sociala atmosfär som sedan kommer att prägla hela verksamheten. För att verkligen förstå värdet av en kick-off behöver man åka iväg på en. Det är inte fråga om en onödig kostnad utan om en långsiktig vinst. Det finns många som kan vittna om vad för effekter som kan komma ur en lyckad kick-off och det är inte ovanligt att man fortsätter med regelbundna tillställningar när man väl kommit igång.

Välmående och hälsa har blivit ett allt mer naturligt, och vanligt, fokus vid konferenser. SPA-anläggningar har därmed fått en större marknad då allt fler väljer denna inriktning vid sina möten och företagsträffar.

Bygga företagskultur

Det finns många som talar om vikten av att få jobbet att bli någonting mer än vad man kan tro vid en första anblick. Om man håller jobbet som någonting nödvändigt där man gör sin del av arbetet för att sedan gå åt skilda håll, kommer det rimligtvis bli en relativt hög personalomsättning. Dessutom kommer man inte ha så roligt på jobbet! När man vågar ta steget och göra arbetsplatsen till någonting mer än ett ställe där man jobbar, kan man också få en lojalitet tillbaks från sina medarbetare. När man bygger en ny typ av företagskultur kan man också vara någonting att hänvisa till för andra företag i branschen. Ser vi på hur det sett ut här i Sverige för ett antal år sedan och jämför det med hur det ser ut idag, kan man se att det skett en hel del. Inte bara vad gäller kick-off och andra tillfälliga event utan också när det kommer till helhetssynen och hur man tar hand om sina anställda. Att göra kontoret till en plats där man inte bara jobbar utan också umgås och har trevligt tillsammans, är en investering som inte kan ses som kortsiktig utan tvärtom någonting som verkligen håller i sig och ger effekt!

Planera för en kick-off

När man skall ta tag i planeringen av en kick-off är det mycket som skall tas med i kalkylen. Givetvis får det inte dra iväg och bli allt för dyrt, men det skall inte heller vara präglat av budgettänk. Det är viktigt att man visar hur viktigt det är att alla trivs och får uppskattning!

Det första man kan börja tänka på är när man skall hålla företagets kick-off. Det är inte fel att hålla en kick-off i samband med att man skall påbörja ett större uppdrag, har nått bra resultat eller för att starta upp efter vinter eller sommar. Tänk på att många har planer som gör att det behövs viss framförhållning för att allting skall gå i lås. Om er kick-off sker på arbetstid kan man utgå ifrån att alla som jobbar kan närvara, men det finns också de som väljer att gå hem när arbetsdagen är slut. Bygger hela tanken med er kick-off på att ni skall ses under kvällen och gå ut på restaurang eller hitta på någon aktivitet, är det viktigt att vara ute i god tid för att ge alla kollegor möjlighet att planera in detta. För att det skall bli en riktigt kraftig kick-off som man kommer ihåg under lång tid, är det bra om alla kan vara med. Det är tillsammans man jobbar och också tillsammans man har sin kick-off. Detta är någonting man behöver tänka på när man skall planera.

Kick-off aktiviteter

Det är alltid trevligt att göra saker tillsammans. För att komma igång med dagen ni tänkt ägna åt er kick-off är det inte fel att ha tänkt ut aktiviteter som skulle kunna fungera. Ifall ni är ett gäng som tycker om fart och äventyr kanske ni skall åka iväg till någon plats för klättring, gokart, forsränning eller kampsport? Det blir någonting som man kommer att ha kvar i minnet även när er kick-off avrundats och alla har gått därifrån.

SPA-konferens

Att kombinera möten och konferenser med en hälsoinriktning, har visat sig kunna inspirera och bygga relationer! SPA-anläggningar med hotellverksamhet och konferensmöjligheter står för en viktig del av konferensmöjligheterna i Sverige. Oavsett om man befinner sig i Stockholm, Göteborg eller i någon annan stad, kan man hitta intressanta alternativ.

I Stockholm har Blue Hotel fått en hel del uppmärksamhet för sitt unika SPA. Arkitektur, restaurang och konferensrum utgör en mycket trevlig och kreativ helhet som många väljer för sina viktiga företagsevent.