Uppföljning

Något som inte alla tänker på när de planerar en konferens är att faktiskt ta sig tid till att höra efter vad ens kollegor tyckte om konferensen. Att göra en uppföljning av er konferens kan hjälpa er otroligt mycket. Om ni får konstruktiv kritik från era kollegor så kan ni använda detta för att nästa gång planera en ännu bättre konferens. Ni kanske hör från flera kollegor att några inslag i konferensen inte alls fungera så som ni trodde, och i så fall har ni möjlighet att ändra detta eller att helt enkelt slopa det till nästa konferens.

Resultatet av en konferens bygger även på vad man gör utav det

Ni kan såklart själva välja hur ni gör er uppföljning, men att göra någon sorts uppföljning är viktigt för att helt enkelt se hur effektiv er konferens verkligen var. Om ni känner att det känns naturligt så kan ni diskutera kollegornas synpunkter innan de drar sig hemåt för dagen. Risken med detta är att de flesta bara kommer säga lovord för att få åka hem fortare, men det kan också fungera eftersom de har konferensen otroligt färskt i minnet.

Uppföljning av konferensenOm ni inte tycker att denna sortens uppföljning kommer fungera för er så kan ni alltid prova att utvärdera konferensen några dagar senare. Här kan ni antingen välja att diskutera konferensen öppet, eller göra det lite enklare för folk genom att istället göra det möjligt för dem att fylla i en skriftlig utvärdering. Här kan ni välja mellan att låta era medarbetare fylla i formulären individuellt eller helt enkelt låta dem sitta i grupper och fylla i formulären. Det finns för- och nackdelat med båda varianter, men ni får helt enkelt använda ert omdöme och se vad som kommer passa bäst ibland era kollegor. För att ni ska kunna planera en konferens som är ännu bättre så är det tvunget att ni verkligen tar åt er av den konstruktiva kritiken som ni får.