Börja konferensen

När all planering är avklarad och ni faktiskt är redo för att köra igång er konferens så är det alltid viktigt att ni börjar dagen med att lägga upp ett klart och tydligt program av vad som kommer hända under konferensen. Det mesta som folk irriterar sig på när det gäller konferenser är att de inte är särskilt insatta och kanske inte ens förstår vad konferensen har för mål. Även om ni har diskuterat detta så har kanske många redan glömt bort det, så uppfriska gärna deras minnen. Ta även hand om eventuella frågor som kanske ställs i början så att ni snabbt kan gå vidare.

Gör klart och tydligt inför alla målen med konferensen, som planerats redan innan ni ankommit till konferensanläggningen det gör allt smidigare.

Börja med genomgång av konferensenSom ledare av en konferens så vill ni så fort som möjligt fånga era kollegors uppmärksamhet, men också såklart behålla denna uppmärksamhet. Genom att snabbt och enkelt inkludera alla i samtalet så kommer ni att skapa en öppen och fri dialog där alla känner sig delaktiga. Det är viktigt att behålla detta engagemang, men ofta så kan mångas koncentrationsförmåga snabbt dala. Därför är det en bra idé att efter en kort introduktion och kaffepaus så tar ni tag i de viktigaste delarna av konferensen. Detta är tidpunkten då de flesta av era medarbetare är som mest alerta och därför är det också en bra tid för att kavla upp ärmarna och börja arbeta.

Innan ni sätter igång med er konferens så är det viktigt att alla är helt med på hur dagens agenda kommer att se ut. På så vis så uppstår det inga frågetecken senare om när era kollegor ska jobba eller när de har lite tid för att ta igen sig. Genom att se till att alla är på samma sida så kommer ni att undvika sura miner senare om någon har missat när de ska vara lediga eller när de ska arbeta.