Bra konferenspaket i Stockholm 26 augusti, 2015 4 maj, 2022 admin

Det är lätt att glömma bort huvudsyftet med en konferens då man lägger ner tid på att diskutera konferenspaket, mat, aktiviteter och underhållning. Faktum är ju att man träffas för att komma fram till viktiga beslut för verksamhetens eller för att informera berörda om förändringar och nyheter. Det är inte heller sällsynt men konferensresor vars syfte handlar om relationer och harmoni i företaget. Om man vill att de som är med i möten ska engagera sig är det viktigt att man har ett upplägg som ger möjlighet för detta. Det får inte finns hinder för viktiga åsikter för att folk är rädda för repressalier om de säger något som inte är populärt. Har företaget problem med kommunikationen kan det finnas orsak att gå igenom företagsmiljön och fokusera sitt konferenspaket mot detta.

Ett av de otaliga konferenshotell som erbjuder konferenspaket i Stockholm är Villa Aske. För besökare är det alltid möjligt att själva lägga in block där man diskuterar miljö och mötesatmosfär. Det hela kan ske i konferensrummen som bär inspiration från Sverige och Italien.

Vågar man säga vad man tänker?

Det finns folk som alltid säger vad de tänker. Dessa har ofta inga problem med att komma till tals under en konferens. Därtill finns de som känner svårighet att öppet föra dialog i grupp eller inför andra kollegor. Hellre än att pressa folk till att tala kan man låta dem göra under anonymitet. Samla in åsikter via formulär online som inte avslöjar avsändare eller handstil eller låt folk rösta med enkla lappar som ska kryssas för och som samlas i en låda. Man ska komma ihåg att vuxna människor är lika känsliga för grupptryck som barn är det gäller att finna metoder som leder till att man verkligen får veta vad folk tycker och inte vad de tror att de ska tycka.

Konsensusfrågor

Gemensamma beslut är inte alltid enkla att komma fram till. Detta särskilt när frågan handlar om något som många känner starkt för. När man inser att man inte får sin vilja igenom kan man reagera på lite olika sätt och om det är att man måste fatta svåra beslut kanske man ska förbereda detta med föreläsning och övning i gruppdynamik. Det är nämligen mycket viktigt att folk har rätt inställning och att de är redo att se den stora bilden och inte bara tänka på vad de själva tycker är rätt och riktigt.

Reflektion och intressanta frågor

Frågor som berör kräver tid. Man kan inte förvänta sig att ett snabbt möte och en omröstning ger bra resultat. Det är bättre att börja med att introducera frågorna för att sedan med pauser och andra typer av föredrag ge folk en chans att tänka på saken. Det här gör att man kan komma fram till beslut som har fått mogna fram och som folk känner att de kan stå bakom till hundra procent.