Varför konferens? 28 augusti, 2015 28 augusti, 2015 admin

Det finns de som menar att en konferens är slöseri med tid och enbart en form av underhållning. Om man inte planerar sitt konferensevenemang på rätt sätt så kan det mycket riktigt bli till ett event som folk mest minns för att maten som serverades var kall men god. Frågan om varför man ska ha en konferens är viktig och den ska ställas så snart som man sätter igång med sin planering och hela vägen igenom evenemanget så att man hela tiden påminner sig om sitt syfte och mål.

Goda anledningar till en konferens är:

  • Man har viktiga saker att diskutera och besluta om
  • Man vill utveckla sin personal och få bättre stämning på jobbet
  • Det finns ny teknik eller en ny arbetsmetod som måste introduceras på ett praktiskt och effektivt sätt
  • Flera medarbetare behöver vidareutbildning för att klara av de nya krav som ställs på företagets verksamhet och produktion
  • Man vill sprida ett visst budskap till de som man tror är intresserade av det
  • Det är dags för ett företagsevent för mer energi på jobbet…

Det finns förstås många fler skäl till att man behöver hålla företagskonferens eller ordna med ett event för alla som är intresserade av det. Så länge som man ser en eller fler anledningar till konferensen så kan man fokusera på dessa, och så ska man se till att man verkligen får önskade resultat av det hela.

När ska man inte hålla en konferens?

Det finns tillfällen då konferensen inte bör hållas och det är särskilt när man inte har planerat den väl. Om man möts och inte har ett schema eller en frågeställning redo så kommer det hela att bli till planlösa samtal. Det är ju inte meningen att man under själva konferensen ska lägga upp vad som ska diskuteras och studeras på plats. Detta måste man planera lång tid i förväg och man bokar inte tid och plats förrän detta är klart!

Företagskonferens

För företag så är det mycket viktigt att med jämna mellanrum göra något utöver det vanliga och att ge de anställda en chans att få komma till tals. Det här kan man givetvis göra på det egna företaget men då man får komma bort så blir det oftast effektivare. För många så är konferensen något att se fram emot och det särskilt när det kommer att ingå spännande aktiviteter och övernattning. Med bra övningar i gruppdynamik och intressanta kurser så kommer man att märka positiva resultat då man är tillbaka på jobbet igen. Folk påminns om det som de lärde sig under konferensen och det blir också ett gemensamt minne som man gärna talar om i fikarummet och under lunch. Därmed så kan man se en konferens som ett viktigt företagsevent där man sammansvetsar sitt arbetslag med vettiga och tänkvärda aktiviteter.