Välj en konferensmiljö som passar er 23 december, 2015 23 december, 2015 admin

Vissa vill ha en skön ”hemma hos”- känsla för konferensen medan andra hellre vill ha ett mer strikt och kallt konferenshotell för sin konferens. I vissa fall kan man inte fritt välja hur man vill ha det då man kanske exempelvis ska ordna en konferens med flera tusen deltagare. Ju fler deltagare desto färre alternativ finns det att välja mellan. Det som är det positiva med detta är att ju större konferens desto mindre intimitet krävs för att nå de mål man har med konferensen.

Den lilla arbetsgruppen

Det är främst de små arbetsgrupperna som behöver komma iväg tillsammans ibland för att skapa rätt känsla i gruppen för att vara så effektiva som möjligt tillsammans. När man arbetar nära inpå varandra så faller det sig ju ganska naturligt att det blir viktigare att se över relationerna än vad det är på ett företag som med tusentals anställda som arbetar mer eller mindre som separerade enheter.

Alla företag kan delas in i mindre arbetslag där olika avdelningar exempelvis fungerar som en enhet vilket gör det till ett litet företag i det stora företaget. Det är dessa grupper i de stora företagen som behöver vara iväg på en trevlig konferens tillsammans ensamma emellanåt för att skapa den vi- känsla som behövs för att varje liten enhet ska vara så kreativ och effektiv som möjligt.

Skapa en kreativ plats

Genom att bestämma sig för att det är dags för konferens så skapar man genast en kreativ plats för dem som deltar. Bara i förberedelserna inför en konferens så har man lättat på locket till kreativiteten och det är bara att låta den flöda när det väl är dags.

För att påskynda processen och göra det bästa man kan för att det ska komma så mycket ut ur en konferens som möjligt så krävs det att man väljer plats med omsorg så att den passar den aktuella gruppen. För lagom stora möten kan man åka till Lidingö och besöka Högberga Gård, i en varm och omsorgsfull herrgårdsmiljö blir mötet både en upplevelse med vyn ut mot Stockholmsinlopp samtidigt som man inandas den anrika miljön och äter sig mätt i den imponerande restaurangen.