De flesta företag har någon gång behov av att genomföra en konferens. Ett tillfälle att stanna upp i arbetet och tänka till kring speciella frågor, eller ett tillfälle att utbilda personalen i nya arbetssätt. Frågan blir ofta om det ska anordnas en dagkonferens vid flera tillfällen eller om man istället ska välja en konferens med…