Kick-off i Stockholmsområdet 23 juni, 2015 23 juni, 2015 admin

Om ni står inför ett större uppdrag eller helt enkelt vill komma igång ordentligt för hösten eller våren kan en kick-off vara ett recept som fungerar! Det finns många som väljer att bortse från kick-off och andra evenemang i och med att det alltid blir en kostnad som följer med tillställningen, men detta är någonting man inte behöver spara in på. Det finns ofta en mängd områden i bolaget som blir snabbare och mer effektiva efter att man har fått möjlighet att umgås och lära känna sina kollegor. Inte bara de man råkar jobba med utan även de som finns på andra avdelningar i verksamheten. Att bjuda samtliga kollegor på en rolig kick-off är någonting man inte behöver tänka på som en utgift eller en kostnad. Det är istället en form av investering som ger snabb och tydlig avkastning. Vad gäller avkastning är det inte i första hand en ekonomisk sådan som går att vinna på en kick-off. Dock kan man få en avkastning som rör lojalitet och arbetslust vilket i sin tur ger en ekonomisk vinst för den verksamhet man har framför sig.

Investeringar

De som arbetar på ett företag står ofta för de största kostnaderna i företagets ekonomi. Samtidigt är det just kollegorna som är företagets högsta tillgång och vad som gör att det hela fungerar. Att man då vill ha så stor avkastning på varje krona avsedd för personal är självklart. En nyrekrytering är dyr men kan ha stor effekt för arbetsgivaren och laget som helhet. Det är inte ovanligt att man tar hjälp av proffs för att hitta rätt personal för det jobb som behöver utföras. En fel-rekrytering är en risk som hela tiden lurar i skuggan. Om man har en hög personalomsättning kommer också en exponentiell risk för en rekrytering som inte ger vad man önskat. Det kan vara svårt och dyrt att hitta någon som kan gå in istället för personen man inte funkade bra med. Genom att ha en lojal och nöjd personal kan man slippa att nyrekrytera allt för ofta. Det innebär att man slipper bekosta rekryteringar och dessutom att man kan få jobba med ett team var alla kan sina uppgifter och tempot i verksamheten.

Att jobba med teambildning kan således vara en komponent värd att ha med i planeringen av konferenser och möten.

Rätt konferensanläggning

Även om man har en bra grundidé med sin konferens är det också viktigt att hitta en lokal som kan förstärka de tankar man har. En kreativ och innovativ kick-off kan snabbt tappa styrfart om den hålls utifrån tidigare rutin. Alternativa mötesformer har blivit ett allt större område och man kan hitta många intressanta konferensanläggningar som lever upp till allt man kan önska.

För de som vill ta ut svängarna och vågar utmana konventioner, är Happy Tammsvik ett mycket intressant alternativ! Här är det fokus på humor och skratt även under fokuserade möten. Genom att ha roligt tillsammans kan man släppa spänningar i gruppen och bjuda in till nya perspektiv och inriktningar. Det är långt ifrån alla som haft möten i ett bollhav, men här finns möjlighet även till detta. Allt kan hända, och händer, under konferenser på Happy Tammsvik. Den kontroversiella och fyndiga inriktningen har lockat allt fler besökare och faktum är att det finns alla tänkbara fördelar i att skratta även när man utför seriösa uppdrag 🙂

Konferenseffekten

Som arbetsgivare finns det ett flertal områden man vill se effekt i när man bjuder in till en kick-off.

 • Sammanhållning
  Det är viktigt att de man jobbar med också har en fungerande relation till varandra. Genom att bjuda in till att se verksamheten som en helhet kan man hjälpa till med att öka förståelsen för vad andra gör och hur saker och ting hör samman. När man ser en helhet är det lättare att motivera ett bra arbete.
 • Konfliktutredning
  Om det har uppkommit någon konflikt på arbetsplatsen, eller att avdelningar delat upp sig på olika sidor av någonting, kan man hitta tillbaks genom att byta miljö och mötas på neutral mark. Detta är någonting man kan uppnå genom en kick-off. I vissa situationer behöver man inte göra mer än att låta människor umgås och samarbeta på ett nytt sett, medan man i andra situationer behöver medla eller ta upp det hela på bordet tillsammans med alla inblandade.
 • Rutiner
  Från och till måste man titta på de processer och interna rutiner som finns på en arbetsplats. Det går snabbt framåt och man kan många gånger ha förlegade sätt att arbeta på. När man skall implementera eller utvärdera rutiner är en kick-off den utomordentliga arenan. Alla kan få komma till tals och man kan presentera saker för alla samtidigt. Det är också möjligt för den som är ledare i verksamheten att få direkt respons från de anställda. Här behöver man bita sig i tungan och faktiskt bemöta allting även om man själv tycker att det man presenterat vid bolagets kick-off är klockrent.
 • Uppstarten
  När man kommer från semester eller står inför en utmaning är en kick-off ett bra sätt att få alla med på samma båt. Det är viktigt att man lyckas hitta bra kraft och en gnista som gör att alla drar i samma riktning och når dit man tänkt. Det är inte fel att hålla kick-off regelbundet för att man skall hålla uppe det man nått fram till under året. Många gånger kan man genom kick-off bygga företagskultur och en stämning som gör att de som jobbar i företaget trivs och vill jobba kvar. Det finna många orsaker till varför man bör hålla kick-off regelbundet och man skall inte vara rädd för att ge det ett försök! För den som inte vet hur de skall lägga upp en kick-off på rätt sätt finns här en uppsjö rekommendationer och tips som kan vara till hjälp.

Kick-off vid sjön

En konferensanläggning som också kommit långt i fråga om att erbjuda alternativa möten, är Fagerudd Konferens. Deras tradition som mötesplats är över 100 år och de är en anläggning som fokuserar på mötet framförallt. Anläggningen ligger vid Mälaren och har strandtomt med egen brygga. Här finns ett flertal traditionella mötesrum. Därtill hålls spontana möten på ägorna, i motionsspår, i idrottsanläggningen, SPA-huset eller varför inte i den nedsänkta konferensgropen mitt i bryggan?

Det krävs inspiration för att möta önskemål om alternativa mötesrum och Fagerudd Konferens har lyckats bra med att träffa rätt!

Nya ideal

För att lyckas med er konferens eller kick-off behövs vilja och engagemang! Det finns mycket hjälp att få via de många konferenshotellen i Sverige. Dock är det upp till er att bjuda till och slappna av för att mötas.